Karleby Fiberförening

Tidsplan

Juni och juli

 • Den nya föreningen registreras och skaffar bankonto etc.
 • Föreningen beställer grävning och fiberdragning
 • De som vill ha fiber får lämna in medlemsansökan och anslutningsavtal
 • Medlemsavgift (250kr) betalas av medlemmarna
 • Föreningen skriver markupplåtelseavtal med markägarna

Augusti

 • Medlemmarna betalar in första delen av insatsen, senast 1 september (5 000kr)

Oktober

 • Efter skörden grävs fibern ner på åkrarna
 • Grävning på tomtmark görs av respektive medlem (går också att beställa av gräventreprenören)
 • Insats nr 2 betalas (10 000kr)

Hösten/vinter 2018 våren 2019

 • Montering av mottagningsboxar i husen
 • Blåsning av fiber fram till mottagningsboxar
 • Prova systemen
 • Vi har fungerande bredband i området.
 • Sista delen av insatts betalas.
 • Den första månatliga byanätsavgiften betalas